Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/12/53

Luxembourg, 7. jaanuar 2013

KUTSE INFOTUNDI
Ühtekuuluvuspoliitika vahenditest rahastatud energiatõhususe investeeringute kulutasuvus

Viimase aja energiasäästupoliitikate loomise liikumapanevaks jõuks on kasvava energiatarbimise kulud, fossiilsete kütuste ammendumine ning inimkonna tegevuse mõju globaalsetele kliima­muutustele. Euroopa Liit on alates 2000. aastast ühtekuuluvuspoliitika fondide kaudu liikmesriikide energiatõhususe meetmete kaasrahastamiseks kasutanud pea 5 miljardit eurot. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid vastutavad mõlemad nende vahendite usaldusväärse finantsjuhtimise eest.

Euroopa Kontrollikoda hindas energiatõhususe parandamiseks tehtud ühtekuuluvuspoliitika investeeringute kulutasuvust.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Harald Wögerbauer.

KUUPÄEV JA KELLAAEG: esmaspäev, 14. jaanuar 2013 kell 10:30

KOHT: The RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAELBEEK”
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIMAPP, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebilehel www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar