Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/12/53

Luxembourg, den 7. januar 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING
Omkostningseffektiviteten af investeringer i energieffektivitet
under samhørighedspolitikken

Omkostningerne til et øget energiforbrug, udtømningen af fossile brændstofreserver og de menneskelige aktiviteters effekt på globale klimaændringer er drivkraften for de nye energieffektivitetspolitikker. Siden 2000 har Den Europæiske Union over samhørighedsmidlerne brugt næsten 5 milliarder euro på medfinansiering af energieffektivitetsforanstaltninger i medlemsstaterne. Både Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har ansvar for, at den økonomiske forvaltning af disse midler er ansvarlig.

Den Europæiske Revisionsret vurderede, om en række samhørighedsinvesteringer i energieffektivitet var omkostningseffektive.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret for pressen af Harald Wögerbauer, medlem af Retten

DATO OG TID Mandag, den 14. januar 2013 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK-SALEN
155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil foreligge ved briefingen. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til tysk og engelsk.


Side Bar