Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropský účetní dvůr

ECA/12/53

Lucemburk 7. ledna 2013

Pozvánka – tisková prezentace
Nákladová efektivita investic do energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti

Náklady na zvýšenou spotřebu energie, vyčerpávání zásob fosilních paliv a vliv lidské činnosti na změnu globálního klimatu jsou hlavní hnací silou politik energetické účinnosti v posledních letech. Evropská unie poskytla od roku 2000 z fondů politiky soudržnosti téměř 5 miliard EUR na spolufinancování opatření energetické účinnosti v členských státech. Za řádné finanční řízení těchto prostředků odpovídají společně Evropská komise a členské státy.

Evropský účetní dvůr posuzoval, zda jsou investice do energetické účinnosti financované v rámci politiky soudržnosti nákladově efektivní.

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora Harald Wögerbauer.

DATUM A ČAS Pondělí 14. ledna 2013 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAELBEEK
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno v němčině a angličtině.


Side Bar