Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/12/51

Luxemburg, 14 decembrie 2012

Unul dintre rolurile cele mai importante ale Curții de Conturi Europene este să ofere Comisiei Europene recomandări privind îmbunătățirea gestiunii sale financiare a bugetului UE. Raportul Curții evidențiază că recomandările formulate de aceasta au fost acceptate de Comisie.

Raportul demonstrează că serviciile Comisiei iau într-adevăr măsurile necesare pentru a pune în aplicare recomandările Curții. În marea lor majoritate, aceste recomandări au fost puse în aplicare fie integral, fie în cea mai mare parte a privințelor. Nu a existat decât un singur caz de nepunere în aplicare. Conform constatărilor Curții, Comisia a instituit un sistem pentru gestionarea punerii în aplicare a recomandărilor formulate de Curte și a solicitărilor înaintate de Parlament și de Consiliu, dar acesta ar trebui să fie consolidat pentru a permite Comisiei să reacționeze la timp și într-un mod eficient și eficace.

„Sunt plăcut surprins să constat că serviciile Comisiei iau măsurile necesare pentru a pune în aplicare recomandările formulate de Curte în vederea îmbunătățirii gestiunii bugetului UE”, a declarat domnul Henrik Otbo, membrul Curții responsabil de acest raport. „Dar se pot aduce în continuare îmbunătățiri – Comisia trebuie să își amelioreze sistemul prin care tratează recomandările, astfel încât să poată reacționa la timp și într-un mod eficient și eficace. Curtea intenționează să elaboreze în fiecare an un raport de urmărire a situației acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor, dorind să contribuie în acest mod la îmbunătățirea în continuare a gestiunii financiare în cadrul UE.”

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

Acest raport special (Raportul special nr. 19/2012), intitulat „Situația acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor speciale ale Curții de Conturi Europene”, examinează în ce măsură Comisia a pus în aplicare recomandările cuprinse în șapte dintre rapoartele speciale ale Curții din perioada 2003-2009. Rapoartele speciale urmărite au acoperit trei domenii bugetare: agricultură, energie și acțiuni externe. Curtea a evaluat acțiunile întreprinse de Comisie ca răspuns la recomandările pe care le-a formulat. În standardele internaționale de audit, urmărirea rapoartelor de audit este considerată ca reprezentând etapa finală din ciclul de audit al performanței, ciclu care cuprinde planificarea, executarea și urmărirea.

Aproximativ două treimi din recomandările care au făcut obiectul examinării priveau aspecte legate de eficacitate (de exemplu, stabilirea de obiective strategice, elaborarea propunerilor de proiecte, conceperea proiectelor, performanța acestora, precum și monitorizarea și evaluarea), în timp ce restul recomandărilor se refereau la aspecte legate de economicitate și de eficiență (de exemplu, cazurile de supraplăți și calitatea și caracterul oportun al metodelor de selecție a proiectelor). Comisia a pus integral în aplicare 29 % din recomandările examinate, în timp ce 49 % din acestea au fost puse în aplicare în majoritatea privințelor, 20 % doar în anumite privințe, iar 2 % nu au fost puse deloc în aplicare.

Exercițiul de urmărire realizat de Curte arată că rapoartele de audit ale acesteia au contribuit la aducerea unor ameliorări la nivelul gestiunii financiare într‑o serie de domenii ale bugetului UE.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar