Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/12/51

Luxembourg, 2012. december 14.

Az Európai Számvevőszék egyik elsődleges feladata, hogy ajánlásokat tegyen az Európai Bizottságnak az uniós költségvetés pénzügyi végrehajtásának jobbítására. A Számvevőszék jelentése megállapítja, hogy a Bizottság befogadja a számvevőszéki ajánlásokat.

A jelentés szerint a Bizottság tesz intézkedéseket a számvevőszéki ajánlások megvalósítására. Az ajánlások túlnyomó többsége vagy maradéktalanul, vagy a legtöbb tekintetben megvalósult. Csak egy ízben fordult elő, hogy ajánlás következmény nélkül maradt. A Számvevőszék megállapította, hogy a Bizottság rendelkezik olyan rendszerrel, amely kezeli a Számvevőszék ajánlásait, valamint a Parlament és a Tanács kéréseit, de ez a rendszer még erősítésre szorul, hogy a Bizottság képes legyen időben, hatékonyan és eredményesen reagálni.

Henrik Otbo, a jelentésért felelős számvevőszéki tag: „Örömmel látom, hogy a Bizottság intézkedéseket tesz az uniós költségvetés kezelésének jobbítására tett számvevőszéki ajánlások megvalósítására. Akad még azonban javítanivaló – a Bizottságnak tovább kell fejlesztenie az ajánlásokat kezelő rendszert, hogy képes legyen időben, hatékonyan és eredményesen reagálni. A Számvevőszéknek szándékában áll évente hasznosulási jelentést készíteni, hogy ezzel is hozzájáruljon az Európai Unióban a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás erősítéséhez.”

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

Az Európai Számvevőszék különjelentéseinek hasznosulásáról szóló 19/2012. sz. számvevőszéki különjelentés áttekinti, hogy a Bizottság milyen mértékben valósította meg hét, a 2003–2009 időszakból kiválasztott különjelentés ajánlásait. A szóban forgó különjelentések a következő három költségvetési területet érintik: mezőgazdaság, energiaügy és külső fellépések. A Számvevőszék értékelte a Bizottságnak a számvevőszéki ajánlások nyomán tett intézkedéseit. Az ellenőrzési jelentések hasznosulásvizsgálata a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint az utolsó szakasz a teljesítmény-ellenőrzés tervezésből, végrehajtásból és hasznosulásvizsgálatból álló ciklusában.

Az áttekintett ajánlások mintegy kétharmada eredményességi kérdésekre (például stratégiai célok kitűzése, projektjavaslatok készítése, projektek kialakítása, projektek teljesítménye, monitoring és értékelés) vonatkozott, a többi pedig gazdaságossági és hatékonysági kérdésekkel (például túlfizetések előfordulása, a projektkiválasztási módszerek minősége és gyorsasága) foglalkozott. A Bizottság a vizsgált ajánlások 29%‑át már maradéktalanul, míg 49%‑át a legtöbb tekintetben, 20%‑át néhány tekintetben megvalósította, 2%‑át pedig nem valósította meg.

A Számvevőszék hasznosulásvizsgálata azt mutatja, hogy ellenőrzési jelentései az uniós költségvetés számos területén hozzájárultak a pénzgazdálkodás tökéletesítéséhez.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar