Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/12/49

Luxemburg den 3 december 2012

INBJUDAN – PRESSKONFERENS
Bidrar Europeiska fonden för integration och Europeiska flyktingfonden på ett ändamålsenligt sätt till integrationen av tredjelandsmedborgare?

Integration av tredjelandsmedborgare står högt på EU:s och medlemsstaternas politiska agenda och under det senaste årtiondet har EU ökat sin verksamhet betydligt på området. I rapporten bedömer revisionsrätten om Europeiska fonden för integration och Europeiska flyktingfonden på ett ändamålsenligt sätt bidrar till integrationen av tredjelandsmedborgare i EU.

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. Denna särskilda rapport (nr 22/2012) med titeln Bidrar Europeiska fonden för integration och Europeiska flyktingfonden på ett ändamålsenligt sätt till integrationen av tredjelandsmedborgare? handlar om huruvida Europeiska fonden för integration och Europeiska flyktingfonden inom Solid-programmet på ett ändamålsenligt sätt bidrar till integrationen av tredjelandsmedborgare.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Milan Martin Cvikl, ledamot av revisionsrätten.

DATUM OCH TID Tisdagen den 11 december 2012 kl. 10.30

PLATS Residence Palace - International Press Centre
RUM ”MAELBEEK”
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu på 22 officiella språk.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar