Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/12/49

Luxembourg, 3. december 2012

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Ali Evropski sklad za vključevanje in Evropski sklad za begunce uspešno prispevata k vključevanju državljanov tretjih držav?

Vključevanje državljanov tretjih držav je politično zelo pomembno za EU in države članice, zato je EU v zadnjem desetletju močno okrepila svojo dejavnost na tem področju. Poročilo ugotavlja, ali Evropski sklad za vključevanje in Evropski sklad za begunce uspešno prispevata k vključevanju državljanov tretjih držav v EU.

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev. Posebno poročilo št. 22/2012 z naslovom „Ali Evropski sklad za vključevanje in Evropski sklad za begunce uspešno prispevata k vključevanju državljanov tretjih držav?“ obravnava vprašanje, ali ta sklada, ki sta del programa SOLID, uspešno prispevata k vključevanju državljanov tretjih držav.

Najpomembnejše zaključke in priporočila bo novinarjem predstavil mag. Milan Martin Cvikl, član Evropskega računskega sodišča.

DATUM IN URA: torek, 11. decembra 2012, ob 10.30 uri

KRAJ: RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAELBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo Gradivo za medije s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu v 22 uradnih jezikih.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar