Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/12/49

Luxemburg, 03 decembra 2012

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Prispievajú Európsky fond pre integráciu a Európsky fond pre utečencov účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín?

Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín je dôležitým bodom politického programu členských štátov a v poslednom desaťročí EÚ značne rozvinula svoje činnosti v tejto oblasti. V tejto správe sa hodnotí, či Európsky fond pre integráciu a Európsky fond pre utečencov prispievajú účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín v EU.

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. V tejto osobitnej správe (č. 22/2012) nazvanej „Prispievajú Európsky fond pre integráciu a Európsky fond pre utečencov účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín?“ sa riešilo, či Európsky fond pre integráciu a Európsky fond pre utečencov, ktoré sú súčasťou programu SOLID, prispievajú účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví zástupcom tlače pán Milan Martin Cvikl, člen Dvora audítorov.

DÁTUM A ČAS Utorok 11. decembra 2012 o 10:30

MIESTO KONANIA RESIDENCE PALACE – International Press Centre

MAELBEEK ROOM

155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

TLAČOVÁ DOKUMENTÁCIA, pozostávajúca z osobitnej správy a tlačovej správy, bude k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

TLMOČENIE bude zabezpečené vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar