Navigation path

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/12/49

Luxemburg, 3 decembrie 2012

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Fondul european de integrare și Fondul european pentru refugiați contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor terțe?

Integrarea resortisanților țărilor terțe constituie o prioritate pe agenda politică a UE și a statelor membre și, în cursul ultimului deceniu, UE și-a intensificat în mod considerabil activitățile în acest domeniu. Acest raport evaluează dacă Fondul european de integrare și Fondul european pentru refugiați contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor terțe în UE.

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Acest raport special (RS nr. 22/2012), intitulat „Fondul european de integrare și Fondul european pentru refugiați contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor terțe?”, a urmărit să răspundă la întrebarea dacă Fondul european de integrare și Fondul european pentru refugiați, care fac parte din programul SOLID, contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor terțe.

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Milan Martin Cvikl, membru al Curții de Conturi Europene.


DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Marți, 11 decembrie 2012, ora 10:30

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA „MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles - Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special și un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curții, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză și franceză.


Side Bar