Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/12/49

Luksemburg, 3 grudnia 2012 r.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ
Czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich?

Integracja obywateli państw trzecich jest jednym z ważniejszych punktów programu politycznego UE i państw członkowskich, a w ciągu ostatniego dziesięciolecia UE znacznie nasiliła swoje działania w tej dziedzinie. W sprawozdaniu oceniono, czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich.

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. W sprawozdaniu specjalnym nr 22/2012 pt. „Czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich?” zajęto się kwestią, czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, stanowiące część programu SOLID, skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Milan Martin Cvikl, członek Trybunału.

TERMIN wtorek, 11 grudnia 2012 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas konferencji prasowej udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

TŁUMACZENIE USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar