Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE REKENKAMER

ECA/12/49

Luxemburg, 3 december 2012

UITNODIGING – PERSCONFERENTIE
Dragen het Europees Integratiefonds en het Europees Vluchtelingenfonds doeltreffend bij tot de integratie van onderdanen van derde landen?

De integratie van onderdanen van derde landen staat hoog op de politieke agenda van de EU en de lidstaten en het afgelopen decennium heeft de EU haar activiteiten op dit gebied aanzienlijk uitgebreid. In dit verslag wordt nagegaan of het Europees Integratiefonds en het Europees Vluchtelingenfonds doeltreffend bijdragen tot de integratie van onderdanen van derde landen in de EU.

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. In dit Speciaal verslag nr. 22/2012 “Dragen het Europees Integratiefonds en het Europees Vluchtelingenfonds doeltreffend bij tot de integratie van onderdanen van derde landen?” wordt ingegaan op de vraag of het Europees Integratiefonds en het Europees Vluchtelingenfonds van het programma Solid doeltreffend bijdragen tot de integratie van onderdanen van derde landen.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Milan Martin Cvikl, lid van de Rekenkamer.


DATUM EN TIJDSTIP
Dinsdag 11 december 2012 om 10.30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155,
1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu,

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Side Bar