Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/12/49

Luksemburgā, 2012. gada 3. decembrī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Vai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un Eiropas Bēgļu fonds sniedz efektīvu ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija ir svarīgs ES un dalībvalstu politisko diskusiju jautājums, un pēdējo desmit gadu laikā ES ir būtiski palielinājusi savu darbību šajā jomā. Šajā ziņojumā novērtēts, vai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un Eiropas Bēgļu fonds sniedz efektīvu ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā ES.

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. Īpašajā ziņojumā Nr. 22/2012 “Vai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un Eiropas Bēgļu fonds sniedz efektīvu ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā” ir novērtēts vai, izmantojot programmas SOLID Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu un Eiropas Bēgļu fondu, tiek sniegts efektīvs ieguldījums trešo valstu valstspiederīgo integrācijā.

Ar galvenajiem ziņojumā izklāstītajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Milan Martin Cvikl.


DATUMS UN LAIKS Otrdien, 2012. gada 11. decembrī plkst. 10:30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele – Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar