Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/12/49

Liuksemburgas, 2012 m. gruodžio 3 d

KVIETIMAS - SPAUDOS KONFERENCIJA
Ar Europos integracijos fondas ir Europos pabėgėlių fondas veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos?

Pastarąjį dešimtmetį ES ženkliai išplėtė savo veiklą šioje srityje. Šioje ataskaitoje vertinama, ar Europos integracijos fondas ir Europos pabėgėlių fondas veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos ES.

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. Šioje specialiojoje ataskaitoje Nr. 22/2012 „Ar Europos integracijos fondas ir Europos pabėgėlių fondas veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos?“ vertinama, ar SOLID programos Europos integracijos fondas ir Europos pabėgėlių fondas veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos ES.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Milan Martin Cvikl.

DATA IR LAIKAS 2012 m. gruodžio 11 d. (antradienis), 10.30 val.

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels - Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje, www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar