Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/12/49

Luxembourg, 3. detsember 2012

KUTSE PRESSIKONVERENTSILE
Kas Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond aitavad mõjusalt kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele?

Kolmandate riikide kodanike integreerimine on Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitika üheks prioriteediks ning viimasel kümnendil on EL nimetatud valdkonnas oma tegevust oluliselt hoogustanud. Käesolevas aruandes hinnatakse, kas Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond aitavad mõjusalt kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele ELis.

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevatel ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemadel tehtud auditite tulemusi. Käesoleva aruande pealkiri on „Kas Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond aitavad mõjusalt kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele?” ning selles uuritakse, kas SOLID programmi osaks olevad Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond aitavad mõjusalt kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Milan Martin Cvikl.


KUUPÄEV JA KELLAAEG:
teisipäev 11. detsember 2012 kell 10:30

KOHT The RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus
SAAL „MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Brüssel – Belgia

Pressikonverentsiks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebilehel www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar