Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/12/49

Luxembourg, den 3. december 2012

INVITATION – PRESSEKONFERENCE
Bidrager Den Europæiske Integrationsfond og Den Europæiske Flygtningefond effektivt til integrationen af tredjelandsstatsborgere?

Integration af tredjelandsstatsborgere står højt på den politiske dagsorden i EU og i medlemsstaterne, og i det sidste årti har EU øget sine aktiviteter på dette område væsentligt. Denne beretning er en vurdering af, om Den Europæiske Integrationsfond og Den Europæiske Flygtningefond bidrager effektivt til integrationen af tredjelandsstatsborgere i EU?

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Særberetning nr. 22/2012 "Bidrager Den Europæiske Integrationsfond og Den Europæiske Flygtningefond effektivt til integrationen af tredjelandsstatsborgere?" er en vurdering af, om Den Europæiske Integrationsfond og Den Europæiske Flygtningefond under SOLID-programmet bidrager effektivt til integrationen af tredjelandsstatsborgere.

De vigtigste konklusioner og anbefalinger i særberetningen vil blive præsenteret for pressen af Milan Martin Cvikl, medlem af Retten.


DATO OG TID
Tirsdag, den 11. december 2012 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK-SALEN
155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil foreligge på pressekonferencen. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar