Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

ECA/12/49

Lucemburk 3. prosince 2012

POZVÁNKA – TISKOVÁ KONFERENCE
Přispívají Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond účelně k integraci státních příslušníků třetích zemí?

Integrace státních příslušníků třetích zemí je velmi důležitým politickým cílem pro Evropskou unii a její členské státy a EU v minulém desetiletí v této oblasti výrazně rozšířila svou činnost. V této zprávě se posuzuje, zda Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond účelně přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí v EU.

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. Tato zvláštní zpráva (č. 22/2012) s názvem „Přispívají Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond účelně k integraci státních příslušníků třetích zemí?“ je zaměřena na otázku, zda Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond, které tvoří součást programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (SOLID), účelně přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí.

Hlavní závěry a doporučení zprávy novinářům představí Milan Martin Cvikl, člen Účetního dvora.


DATUM A ČAS úterý 11. prosince 2012, 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
ZASEDACÍ MÍSTNOST „MAELBEEK“
155, rue de la Loi, 1040 Brusel, Belgie

Na tiskové konferenci bude k dispozici TISKOVÝ BALÍČEK, který bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno ve francouzštině a angličtině.


Side Bar