Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/12/49

Люксембург, 3 декември 2012 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Европейският фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанци допринасят ли ефективно за интеграцията на граждани на трети страни?

Интеграцията на граждани на трети страни е един от приоритетите в политическия дневен ред на ЕС и държавите членки, и през последното десетилетие ЕС е увеличил съществено своите дейности в тази област. Настоящият доклад има за цел да оцени дали Европейският фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанци допринасят ефективно за интеграцията на граждани на трети страни в ЕС.

Европейската сметна палата (ЕСП) редовно публикува специални доклади, в които представя резултатите от избрани одити на конкретни области от бюджета на ЕС или управленски въпроси. Настоящият Специален доклад № 22/2012 „Европейският фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанци допринасят ли ефективно за интеграцията на граждани на трети страни?“ разглежда въпроса дали Европейският фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанци, които са част от програма „SOLID“, допринасят ефективно за интеграцията на граждани на трети страни.

Г-н Milan Martin Cvikl — член на Сметната палата, ще представи пред пресата основните заключения и препоръки.


ДАТА И ЧАС Вторник, 11 декември 2012 г., в 10:30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата, www.eca.europa.eu, на 22-та официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar