Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/12/47
Luxemburg den 20 november 2012

Inbjudan – informationsmöte
jordbruk

Europeiska revisionsrättens första rapport om det huvudsakliga systemet för inkomststöd till jordbrukare i de nya medlemsstaterna (kallat systemet för enhetlig arealersättning – SAPS). Denna rapport innehåller en detaljerad bedömning av de allvarligaste bristerna, till exempel utbetalningar till stödmottagare som inte alls (eller endast marginellt) är verksamma inom jordbruket, utbetalning för nedlagd mark eller mark som används till annat än jordbruksverksamhet, utbetalningar till offentliga institutioner och en stark koncentration av stödet till ett fåtal stora stödmottagare, som måste åtgärdas för att den ekonomiska förvaltningen ska bli bättre. Rapporten är ett bidrag till de pågående diskussionerna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Michel Cretin, ledamot av Europeiska revisionsrätten, kommer att presentera rapporten för pressen och allmänheten.

Särskild rapport nr 16/2012: Ändamålsenligheten i systemet för enhetlig arealersättning som ett övergångssystem till stöd för jordbrukare i de nya medlemsstaterna

DATUM OCH TID Tisdagen den 27 november 2012 kl. 10.30

PLATS Residence Palace - International Press Centre
RUM "MAELBEEK”
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien (www.residencepalace.be)

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.

För tillträde till mötesrummet krävs ingen särskild ackreditering.

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och en sammanfattning av den kommer att finnas på 22 officiella språk. Detta material finns även på revisionsrättens webbplats: www.eca.europa.eu


Side Bar