Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/12/47
Luxembourg, 20. november 2012

Vabilo na predstavitev
Kmetijstvo

Prvo poročilo Evropskega računskega sodišča o glavni shemi dohodkovne podpore za kmete v novih državah članicah (znani kot shema enotnega plačila na površino – SEPP). V poročilu je predstavljena poglobljena ocena glavnih slabosti, kot so plačila upravičencem, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom (ali pa se z njim ukvarjajo le kot z obrobno dejavnostjo), plačila za opuščena zemljišča ali zemljišča, namenjena nekmetijskim dejavnostim, plačila državnim subjektom, velika koncentracija pomoči na majhno število velikih upravičencev itd. Te slabosti je treba obravnavati za izboljšanje upravljanja. Poročilo je prispevek k tekoči razpravi o reformi skupne kmetijske politike.

Poročilo bo medijem in javnosti predstavil g. Michel Cretin, član Evropskega računskega sodišča.

Posebno poročilo št. 16/2012 – Uspešnost sheme enotnega plačila na površino kot prehodnega sistema za podporo kmetom v novih državah članicah

DATUM IN ČAS torek, 27. novembra 2012, ob 10:30

KRAJ RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Bruselj – Belgija (www.residencepalace.be)

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.

Za vstop v sejno sobo ni potrebna posebna akreditacija.

Na voljo bo GRADIVO ZA MEDIJE, v katerem bosta izvod posebnega poročila in njegovega povzetka v 22 uradnih jezikih. Oba dokumenta bosta tudi objavljena na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu,


Side Bar