Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/12/47
Luxemburg 20. novembra 2012

Pozvánka – tlačová konferencia
Poľnohospodárstvo

Prvá správa Európskeho dvora audítorov o hlavnom režime podpory príjmov pre poľnohospodárov v nových členských štátoch (známom ako režim jednotnej platby – SAPS). Táto správa predkladá hĺbkové hodnotenie hlavných nedostatkov, napríklad platby príjemcom, ktorí sa vôbec nezapájali (alebo sa len okrajovo zapájali) do poľnohospodárskej činnosti, platby v súvislosti s opustenou pôdou alebo pôdou určenou na nepoľnohospodárske činnosti, platby vyplatené štátnym subjektom, sústredenie pomoci na niekoľko veľkých príjemcov atď., ktoré je nutné riešiť na zlepšenie riadneho hospodárenia. Táto správa je príspevkom k nadchádzajúcim diskusiám o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Túto správu predstaví zástupcom tlače a verejnosti pán Michel Cretin, člen Európskeho dvora audítorov.

Osobitná správa č. 16/2012: „Účinnosť režimu jednotnej platby na plochu ako prechodného režimu podpory poľnohospodárov v nových členských štátoch“

DÁTUM A ČAS Utorok, 27. novembra 2012 o 10.30 hod.

MIESTO KONANIA RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium (www.residencepalace.be)

TLMOČENIE bude zabezpečené vo francúzštine a angličtine.

Na vstup do zasadacej miestnosti nie je potrebná osobitná akreditácia.

TLAČOVÁ DOKUMENTÁCIA, pozostávajúca z osobitnej správy a jej zhrnutia, bude k dispozícii v 22 úradných jazykoch a bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu


Side Bar