Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/12/47
Luksemburg 20 listopada 2012 r.

Zaproszenie na konferencję prasową
Rolnictwo

Pierwsze sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące podstawowego systemu wsparcia dochodów rolników w nowych państwach członkowskich (znanego jako system jednolitej płatności obszarowej – JPO). W sprawozdaniu tym przedstawiono pogłębioną analizę głównych uchybień – takich jak płatności na rzecz beneficjentów nieprowadzących działalności rolniczej lub prowadzących ją jedynie w marginalnym wymiarze, płatności z tytułu nieużytkowanych działek lub gruntów przeznaczonych na działalność pozarolniczą, płatności na rzecz podmiotów państwowych, duża koncentracja pomocy dla niewielkiej liczby dużych beneficjentów itp. – które należy skorygować w celu poprawy należytego zarządzania finansami. Sprawozdanie to stanowi wkład w toczące się obecnie dyskusje na temat wspólnej polityki rolnej.

Sprawozdanie przedstawi prasie i opinii publicznej pan Michel Cretin, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Sprawozdanie specjalne nr 16/2012: „Skuteczność systemu jednolitej płatności obszarowej jako systemu przejściowego mającego na celu wsparcie rolników w nowych państwach członkowskich”

TERMIN wtorek, 27 listopada 2012 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia (www.residencepalace.be)

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.

Wstęp do sali konferencyjnej nie jest objęty specjalną akredytacją.

Pakiet prasowy, składający się ze sprawozdania specjalnego oraz jego streszczenia, zostanie udostępniony w 22 językach urzędowych i opublikowany na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu).


Side Bar