Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

ECA/12/47
Luxemburg, 20 november 2012

Uitnodiging – conferentie
Landbouw

Eerste verslag van de Europese Rekenkamer over de voornaamste inkomenssteunregeling voor landbouwers in de nieuwe lidstaten (bekend als de regeling inzake een enkele areaalbetaling - REAB). Dit verslag bevat een diepgaande beoordeling van de belangrijkste gebreken, zoals betalingen aan begunstigden die geen (of zeer weinig) landbouwactiviteiten uitoefenen, betalingen voor ongebruikte of niet voor landbouw gebruikte grond, betalingen aan overheidsinstellingen, een sterke concentratie van de steun bij enkele grote begunstigden, enz., die moeten worden aangepakt om het beheer ervan te verbeteren. Met dit verslag wordt een bijdrage geleverd aan de lopende besprekingen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het verslag zal aan de pers en het publiek worden gepresenteerd door de heer Michel Cretin, lid van de Europese Rekenkamer.

Speciaal verslag nr. 16/2012: " De doeltreffendheid van de regeling inzake een enkele areaalbetaling als overgangsregeling voor de ondersteuning van landbouwers in de nieuwe lidstaten"

DATUM EN TIJDSTIP Dinsdag 27 november 2012 om 10:30 uur

LOCATIE RESIDENTIEPALEIS - Internationaal Perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155,
1040 Brussel – België

(www.residencepalace.be)

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.

Er is geen speciale accreditatie nodig voor toegang tot de zaal.

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een samenvatting zal in 22 officiële talen beschikbaar zijn en zal worden gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu.


Side Bar