Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/12/47
Luksemburgā, 2012. gada 20. Novembrī

Uzaicinājums uz brīfingu
Lauksaimniecība

Pirmais Eiropas Revīzijas palātas ziņojums par galveno sistēmu lauksaimnieku ienākumu atbalstam jaunajās dalībvalstīs (saukta arī par vienoto platībmaksājumu shēmu jeb VPMS). Šajā ziņojumā ir izklāstīts padziļināts novērtējums par tās galvenajiem trūkumiem, tādiem kā maksājumi saņēmējiem, kuri nenodarbojas ar lauksaimniecību (vai ar to nodarbojas tikai nelielā mērā), maksājumi par pamestu zemi vai zemi, kas tiek izmantota nelauksaimnieciskām darbībām, maksājumi valsts sektora iestādēm, nozīmīgas atbalsta daļas novirzīšana nedaudzām lielām saimniecībām utt. Šie trūkumi ir jānovērš, lai uzlabotu VPMS pareizu pārvaldību. Šis ziņojums sniedz ieguldījumu pašlaik notiekošajā diskusijā par kopējās lauksaimniecības politikas reformu.

Ar ziņojumu preses pārstāvjus un sabiedrību iepazīstinās Palātas loceklis Michel Cretin.

Īpašais ziņojums Nr. 16/2012 “Cik efektīva ir vienotā platībmaksājuma shēma kā pārejas sistēma lauksaimnieku atbalstam jaunajās dalībvalstīs”

DATUMS UN LAIKS Otrdien, 2012. gada 27. novembrī plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brisele – Beļģija

(www.residencepalace.be)

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.

Lai apmeklētu pasākumu, īpaša akreditācija nav nepieciešama.

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un kopsavilkums 22 oficiālajās ES valodās, un tie tiks publicēti Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.


Side Bar