Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/12/47

Liuksemburgas, 2012 m. lapkričio 20 d.

Kvietimas – informacinis pranešimas
Žemės ūkis

Pirmoji Europos Audito Rūmų ataskaita dėl pagrindinės ūkininkų pajamų rėmimo schemos naujose valstybėse narėse (žinomos kaip bendrosios išmokos už plotą schema – BIPS). Šioje ataskaitoje pateiktas nuodugnus vertinimas pagrindinių trūkumų, kaip antai išmokų naudos gavėjams, kurie nevykdo jokios arba vykdo tik nežymią žemės ūkio veiklą, išmokų už apleistą žemę arba ne žemės ūkio veiklai naudojamą žemę, išmokų valstybės subjektams, ypač didelės išmokų mažam stambių naudos gavėjų skaičiui koncentracijos ir kt., kuriuos būtina šalinti, kad būtų pagerintas patikimas valdymas. Ši ataskaita yra įnašas į vykstančias diskusijas dėl bendros žemės ūkio politikos reformos.

Europos Audito Rūmų narys Michel Cretin pristatys ataskaitą spaudai ir visuomenei.

Specialioji ataskaita Nr. 16/2012: „Bendrosios išmokos už plotą schemos, kaip pereinamosios sistemos, skirtos teikti paramą ūkininkams naujose valstybėse narėse, veiksmingumas“

DATA IR LAIKAS 2012 m. lapkričio 27 d. (antradienį), 10:30 val.

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium (www.residencepalace.be)

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.

Į posėdžių salę bus leidžiama be specialios akreditacijos.

APLANKĄ SPAUDAI, kurį sudaro specialioji ataskaita ir jos santrauka, bus galima gauti 22 oficialiomis kalbomis ir jis bus paskelbtas Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu.


Side Bar