Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/12/47
Luxemburg, 20. marraskuuta 2012

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Maatalous

Tämä on ensimmäinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus uusien jäsenvaltioiden viljelijöiden pääasiallisesta tulotukijärjestelmästä (yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmästä). Kertomuksessa arvioidaan perusteellisesti mm. seuraavia keskeisiä puutteita: tukea maksetaan edunsaajille, jotka eivät harjoita (tai harjoittavat vain vähäisessä määrin) maataloutta; tukea maksetaan hylätystä maasta tai maasta, jolla ei harjoiteta maataloustoimintaa; tukea maksetaan valtion elimille; tuki keskittyy pitkälti pienelle joukolle suuria edunsaajia. Nämä puutteet on tarpeen korjata, jotta järjestelmän hallinnointi paranisi. Kertomus liittyy yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta parhaillaan käytäviin keskusteluihin.

Kertomuksen esittelee lehdistölle ja yleisölle Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Michel Cretin.

Erityiskertomus nro 16/2012: ”Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vaikuttavuus uusien jäsenvaltioiden viljelijöitä tukevana siirtymäkauden järjestelmänä”

PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Tiistai, 27. marraskuuta 2012 klo 10.30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia
(www.residencepalace.be)

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.

Kokoustilaan pääsy ei edellytä erityistä akkredidointia.

LEHDISTÖPAKETTI sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen 22 virallisella kielellä. Ne julkaistaan myös tilintarkastustuomioistuimen sivustolla: www.eca.europa.eu.


Side Bar