Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/12/47

Luxembourg, 20. november 2012

Kutse infotundi
teema: põllumajandus

Euroopa Kontrollikoja esimene aruanne uute liikmesriikide põllumajandustootjate peamise sissetuleku toetuskava (ühtse pindalatoetuse kava) kohta. Aruanne annab põhjaliku ülevaate peamistest puudustest, nagu toetuse maksmine abisaajatele, kes ei tegele põllumajandusega või on sellega üksnes vähesel määral seotud; toetuse maksmine mahajäetud maa eest või sellise maa eest, mida ei kasutata põllumajanduslikuks tegevuseks; toetuse maksmine riigiasutustele; toetuse koondumine väikesele arvule suurtele abisaajatele jne. Puudused tuleb kõrvaldada, et parandada toetuskava usaldusväärset juhtimist. Aruanne on üheks panuseks käimasolevasse ühise põllumajanduspoliitika reformi käsitlevasse arutellu.

Aruannet tutvustab ajakirjandusele ja avalikkusele Euroopa Kontrollikoja liige Michel Cretin.

Eriaruanne 16/2012: Ühtse pindalatoetuse kava kui üleminekusüsteemi mõjusus uute liikmesriikide põllumajandusettevõtjate toetamisel

KUUPÄEV JA KELLAAEG: teisipäev, 27. november 2012 kell 10:30

KOHT The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brüssel – Belgia (www.residencepalace.be)

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.

Infotunni ruumi pääsemiseks ei ole vaja eraldi akrediteeringut.

INFOTUNNI MATERJALID, mis koosnevad eriaruandest ja selle kokkuvõttest, on kättesaadavad 22 ametlikus keeles ja avaldatakse kontrollikoja veebilehel: www.eca.europa.eu.


Side Bar