Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

ECA/12/47

Lucemburk, 20. listopadu 2012

Pozvánka – briefing
Zemědělství

První zpráva Evropského účetního dvora o největším režimu podpory příjmů pro zemědělce v nových členských státech (známému pod jménem režim jednotné platby na plochu – SAPS). Tato zpráva podrobně posuzuje hlavní nedostatky tohoto režimu, k nimž například patří platby příjemcům, kteří se zemědělské činnosti nevěnují (nebo se jí věnují jen okrajově), platby prováděné na opuštěnou půdu nebo na půdu využívanou k nezemědělským činnostem, platby státním orgánům, silná koncentrace podpory na malý počet velkých zemědělců atd. Tyto nedostatky je pro zkvalitnění řádného řízení režimu třeba řešit. Zpráva je zároveň příspěvkem do probíhající debaty o reformě společné zemědělské politiky.

Zprávu novinářům a veřejnosti představí Michel Cretin, člen Evropského účetního dvora.

Zvláštní zpráva č. 16/2012: „Účelnost režimu jednotné platby na plochu jako přechodného systému na podporu zemědělců v nových členských státech“

DATUM A ČAS úterý 27. listopadu 2012, 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
ZASEDACÍ MÍSTNOST „MAELBEEK“
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel – Belgie (www.residencepalace.be)

TLUMOČENÍ bude zajištěno ve francouzštině a angličtině.

Pro vstup do místnosti se nevyžaduje žádná zvláštní akreditace.

TISKOVÝ BALÍČEK, který bude tvořit zvláštní zpráva a její shrnutí, bude k dispozici ve 22 úředních jazycích. Bude rovněž zveřejněn na internetové stránce Účetního dvora, www.eca.europa.eu.


Side Bar