Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/12/47

Люксембург, 20 ноември 2012 г.

Покана — брифинг
Земеделие

Първи доклад на Европейската сметна палата относно основната схема за подпомагане на доходите на земеделските производители в новите държави членки (известна като схема за единно плащане на площ — СЕПП). Настоящият доклад прави задълбочена оценка на основните слабости като изплащане на помощи на бенефициенти, които не извършват никаква или само незначителна земеделска дейност, плащания във връзка с изоставени земи или земи, на които не се извършва земеделска дейност, извършване на плащания към държавни организации, силно концентриране на помощта към незначителен брой големи бенефициенти и т.н., които следва да бъдат разрешени, за да се подобри управлението. Докладът представлява принос към продължаващите дискусии относно реформата на Общата селскостопанска политика.

Докладът ще бъде представен на пресата и на публиката от Michel Cretin, член на Европейската сметна палата.

Специален доклад № 16/2012: „Ефективност на Схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпомагане на земеделските производители в новите държави членки“

ДАТА И ЧАС вторник, 27 ноември 2012 г. в 10:30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium (www.residencepalace.be)

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.

Достъпът до конферентната зала не изисква специално разрешение.

ПАКЕТ ЗА ПРЕСАТА, който се състои от специалния доклад и от неговото резюме, ще бъде на разположение на 22-та официални езика и ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата — www.eca.europa.eu


Side Bar