Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

ECA/12/44

Luxembourg, 2012. november 6.

2011-es éves jelentés – gyakori kérdések

  • Ellenjegyezte az Európai Számvevőszék a 2011-es éves beszámolót?

A Számvevőszék ellenjegyezésével igazolta a 2011-es beszámoló teljességét és pontosságát, ugyanakkor túl sok hibát talált a mögöttes kifizetésekben. Véleménye szerint a 2011-es beszámoló minden lényegi szempontból híven tükrözi az Európai Unió pénzügyi helyzetét és tárgyévi eredményeit. A Számvevőszék azonban ismételten megállapította, hogy a mögöttes kifizetéseket jellemző hibaszint elfogadhatatlan, aminek eredményeként a kiadásokhoz elutasító véleményt fűzött.

  • Mit jelent a 3,9%-os becsült hibaarány ?

A 3,9% az uniós költségvetési kiadásokban feltárt olyan hibák pénzügyi hatása, amelyeknél ez a hatás számszerűsíthető. A számvevőszéki ellenőrzések teszteléssel azonosítják a kifizetésekben előforduló hibákat. Hibát az okoz, ha a kedvezményezettek nem tartják be a kiadásokra vonatkozó szabályokat. Egyes hibák hatása számszerűsíthető, másoké nem. A becsült hibaarány a számszerűsíthető hibák pénzügyi hatását tükrözi. A 2011-es költségvetési kiadások egészére ez 3,9% volt.

  • Hogyan alakultak a 2011-es eredmények 2010-hez képest?

A 2010-es és a 2011-es ellenőrzés eredményei nagyon hasonlóak. Az uniós kifizetések egészére a becsült hibaarány a 2010-es 3,7%-ról 2011-ben 3,9%-ra nőtt. Ez a különbség statisztikailag nem szignifikáns, ami azt jelzi, hogy a helyzet általánosságban változatlan.

  • Mit jelent a hibagyakoriság?

A hibagyakoriság a bevételi vagy kifizetési tranzakcióknak azt a hányadát méri, amelyben legalább egy hiba fordult elő. Egyes hibák pénzügyi hatása számszerűsíthető, másoké azonban nem. A hibagyakoriság mindig nagyobb, mint a becsült hibaarány, mivel a hibaarány kiszámításában csak a számszerűsíthető hibák szerepelnek, és számos hibának nincs jelentős pénzügyi kihatása. A Számvevőszék például sok olyan esetet talált, ahol a gazdálkodók a támogatható földterületekre a valósnál nagyobb igényt jelentettek be, de az egyes esetekben ezek a túligénylések csak néhány százalékosak voltak.

  • Hogyan fordulnak elő hibák?

Akkor fordulnak elő hibák, ha a kedvezményezettek az uniós források igénybevétele során nem tartják be a szabályokat. Az uniós finanszírozásra való jogosultsághoz a kedvezményezetteknek konkrét uniós (és néhány esetben tagállami) szabályokat kell követniük. Az számít hibának, ha ezeket a szabályokat megsértik: például a mezőgazdasági termelők nem teljesítik környezetvédelmi kötelezettségvállalásaikat, a projektgazdák megsértik a közbeszerzési szabályokat, vagy a kutatóközpontok olyan költségekre adnak be igénylést, amelyek nem az uniós finanszírozású projekt kapcsán merülnek fel. A 2011-es éves jelentésben számos példa található az ellenőrzések során végzett teszteléssel feltárt hibákra.

  • A hiba csalást jelent?

Csak a hibák igen kis hányada ered csalásból. Csalásnak a haszonszerzési céllal történő szándékos megtévesztés minősül. A Számvevőszék minden évben csak kis számban talál olyan eseteket, ahol csalás gyanúja felmerülhet. Ezeket az OLAF-nak (az Unió csalás elleni hivatala) jelentjük be, amely az egyes esetekben szükség szerint elvégzi a nyomozást és megteszi az esetleges további intézkedéseket.

  • Milyen szerepük van a tagállamoknak az uniós pénzeszközök kezelésében?

A tagállamoknak kulcsszerepük van az uniós pénzeszközök 80%-ának kezelésében és ellenőrzésében. Míg az uniós költségvetés végrehajtásának általános felelőssége a Bizottságra hárul, a mezőgazdasági és kohéziós kiadások kezelése a 27 tagállammal megosztva történik. A költségvetés további 20%-át a Bizottság közvetlen irányítással kezeli. A tagállamoknak és a Bizottságnak eredményes irányítási és kontrollrendszereket kell működtetniük (ideértve a hibák észlelését és javítását). A 2011-es éves jelentésben számos példa található a Számvevőszék által az irányítási és kontrollrendszerekben feltárt hiányosságokra, mind a Bizottság, mind a tagállamok szintjén.

  • Megnevezi a 2011-es éves jelentés a legrosszabbul teljesítő tagállamokat?

Az éves jelentés nem tartalmaz tagállamok közötti összehasonlítást. A Számvevőszék ellenőrzési véleményt közöl az uniós költségvetés végrehajtásáról, amelyet szakpolitikai területek mentén, nem pedig tagállamok szerint szerveznek. A Számvevőszék részletes ellenőrzési eredményei lehetővé teszik a különböző kiadási területek összehasonlítását, de tagállamokét nem. Az éves jelentés ugyanakkor a kiadási területeken belül tartalmaz értékelést egyes tagállam-csoportok rendszereinek minőségéről.

A 2011-es éves jelentésről szóló SAJTÓCSOMAG az Európai Unió 22 nyelvén: www.eca.europa.eu


Side Bar