Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/12/43

Luxembourg, 2012. november 6.

Az Európai Számvevőszék ellenőrei szerint a tagállamoknak és a Bizottságnak hatékonyabban kell kezelniük a kiadásokat

A 2011. évi beszámoló valós képet ad az Európai Unió pénzügyi helyzetéről, illetve gazdasági és pénzforgalmi eseményeinek eredményeiről a tárgyévre nézve. A bevételek és a kötelezettségvállalások lényeges hibától mentesek voltak. A kifizetéseket azonban lényeges hibák jellemezték, a becsült hibaarány az uniós költségvetés egészét tekintve 3,9% volt. A hibaarány szintje a 2010. évi 3,7%-hoz hasonló maradt.

2011‑ben az Európai Unió kiadásai 129,4 milliárd eurót tettek ki. Ennek kb. 80%‑a a mezőgazdasági és a kohéziós politikával kapcsolatos kiadás, amely területeken a Bizottság és az uniós tagállamok az uniós költségvetést megosztott irányítás keretében hajtják végre. A Számvevőszék számos esetben állapította meg azt, hogy az uniós pénzeket nem célirányosan vagy nem optimálisan használják fel. A megvizsgált tagállami és bizottsági kontrollrendszerek csak részben biztosították eredményesen a kifizetések szabályszerűségét, és nem aknázták ki lehetőségeiket a hibák megelőzése, feltárása és kiigazítása terén. A tagállami hatóságoknak elkötelezettebben kell fellépniük az uniós pénzek kezelése és ellenőrzése terén.

A Számvevőszék által becsült hibaarány a vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy szakpolitika-csoport (vagyis a hibák által leginkább érintett kiadási terület) kiadásait illetően 7,7% volt. A regionális politika, energiaügy és közlekedés szakpolitika-csoport becsült hibaaránya 6,0%‑os szinten továbbra is magas maradt.

A Számvevőszék már több éve szót emel a finanszírozási programok egyszerűsítéséért: világosabb célokért, könnyebben mérhető eredményekért, költséghatékonyabb kontrollmechanizmusokért. Ajánlásainkat olyan időszakban tesszük, amikor az uniós pénzeszközök jobb kezelését célzó jogalkotási javaslatok kerülnek megvitatásra.

Vítor Caldeira, a Számvevőszék elnöke szerint: „Az idei éves jelentés fő mondanivalója összecseng a korábbi években írottakkal, de üzenetünk az idén talán még fontosabb, mint valaha. Ma, amikor Európában komoly nyomás nehezedik az államháztartásokra, az uniós pénzek kiadása történhetne még hatékonyabban és még célzottabb módon. A tagállamoknak az uniós közpénzek felhasználására nézve jobb szabályozásban kell megállapodniuk, majd a Bizottsággal együtt megfelelően be is kell tartatniuk azt. Csak így biztosítható, hogy az uniós költségvetés hatékonyabban és eredményesebben tudja szavatolni az unió polgárai számára a nagyobb uniós értéknövelő hatást”.

A szerkesztők figyelmébe:

Az uniós költségvetés végrehajtásáról, valamint az Európai Fejlesztési Alapokról szóló éves jelentések célja az, hogy megállapításaikkal és következtetéseikkel segítsék az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az Unió polgárait az uniós pénzgazdálkodás minőségének értékelésében, és hasznos ajánlásokkal szolgálják annak tökéletesítését. A 2011-es éves jelentésnek központi részét képezi az idén 18. alkalommal kiadott éves megbízhatósági nyilatkozat, amely az Unió beszámolójának megbízhatóságáról, illetve az annak alapjául szolgáló tranzakciók szabályszerűségéről szól.

A Számvevőszék tranzakciókból vett minták tesztelése útján ad statisztikailag megalapozott becsléseket arról, hogy a bevételeket, a kiadások egészét, illetve az egyes kiadási területeket milyen hibaszint jellemzi. A Számvevőszék ezen eredmények és egyéb bizonyítékok – például a rendszerértékelések, a bizottsági vezetői teljességi nyilatkozatok és más ellenőrök munkája – alapján vonja le ellenőrzési következtetéseit.

A 2010‑es és a 2011‑es becsült legvalószínűbb hibaarányok összevetése az egyes uniós kiadási területek szerint

Megjegyzés: a mezőgazdaság és a kohézió területére vonatkozó 2011‑es kombinált hibaarányokat összehasonlítás céljából tesszük közzé.

Az egyes költségvetési területekkel kapcsolatos megállapításokról, következtetésekről és ajánlásokról részletesebben szól a 2011-es éves jelentéseket összefoglaló tájékoztató, illetve az éves jelentések teljes szövege. Mindkettő az alábbi linkre kattintva áll rendelkezésre elektronikus formában:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő

Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar