Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/12/41

Luxembourg, 2012. október 30.

Nem elég eredményes a Koszovónak a jogállamiság területén nyújtott támogatás

Koszovó kapja az egy főre jutó legtöbb uniós támogatást az egész világon, és itt zajlik az eddigi legnagyobb uniós polgári válságkezelési misszió, az EULEX is. Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végzett a Koszovónak a jogállamiság területén nyújtott uniós támogatást illetően.

A Számvevőszék megállapítása szerint ez a támogatás mindeddig nem volt eléggé eredményes. Az uniós támogatás elsősorban a vámhatóságoknál elősegítette ugyan a kapacitásépítést, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak nyújtott segítség csak mérsékelt sikert hozott. Koszovóban a szervezett bűnözés és a korrupció szintje jelenleg is magas. Az igazságszolgáltatásra továbbra is rányomja bélyegét a politikai jellegű befolyásolás, a hatékonyság és az átláthatóság hiánya, a jogérvényesítés gyengesége. Jelentős hiányosságok még, hogy Koszovóban kevés a kapacitás a koronatanúk védelmére, és nehézségekbe ütközik a tanúk külföldre költöztetése. Észak‑Koszovóban a jogállamiság megteremtésében szinte nem történt előrelépés.

    „A koszovói hatóságok nem kezelik eléggé kiemelten a jogállamiság kérdéskörét – nyilatkozta Gijs de Vries, a jelentésért felelős számvevőszéki tag –; és eredményesebbé kellene tenni az uniós támogatást.“

A többi nyugat‑balkáni országgal ellentétben Koszovó esetében a függetlenséggel kapcsolatos közös uniós álláspont hiánya is gyengíti az uniós csatlakozás kilátásának ösztönző hatását.

Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat elfogadta a Számvevőszék következtetéseit és ajánlásait.

Video / EbS News clip

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

Az ellenőrzés arra a kérdésre keresett választ, hogy eredményes volt‑e a Koszovónak a jogállamiság területén nyújtott uniós támogatás. A Számvevőszék értékelte, hogy a támogatás meghozza‑e a tervezett eredményeket, illetve hogy sikerült‑e a hatására átfogó előrelépést elérni a jogállamiság különböző területein (rendőrség, igazságszolgáltatás, vámügy, a korrupció elleni küzdelem). Az ellenőrzés vizsgálta a támogatás kezelését is, különös tekintettel a koordinációra és az EULEX támogatásirányítására. Az ellenőrizendő mintában 17 Koszovóra vonatkozó uniós intézkedés szerepelt.

Az 1999‑2007 közötti időszakban Koszovó összesen 3,5 milliárd EUR értékben kapott támogatást adományozóktól; ennek kétharmada az Európai Bizottságtól és uniós tagállamoktól származott. A 2007‑2011 közötti időszakban az IPA és az EULEX útján nyújtott jogállamisági uniós támogatás összesen mintegy 0,7 milliárd eurót tett ki.

A Koszovónak nyújtott uniós támogatás korlátozott eredményessége a konkrét helyszíni körülményekkel magyarázható, többek közt azzal, hogy a függetlenség kikiáltásakor eleve alacsony szintről indult a jogállamiság kiépítése. Az ellenőrzés megállapítása szerint az EKSZ és a Bizottság hatékonyabb irányítása mellett az uniós támogatás mindazonáltal lehetett volna eredményesebb is. Ez a megállapítás az ellenőrzött időszakban bevezetett fejlesztéseik ellenére is érvényes.

Például a tagállamok túl kevés és nem kellően képzett munkaerőt küldtek ki az EULEX‑hez, túl rövid időre. Az Europol és az EULEX közötti együttműködést jogi korlátok gátolják.

Az EU koordinációs mechanizmusait tovább kell tökéletesíteni, a nemzetközi közösséggel való koordinációt illetően is. Az uniós intézmények minden igyekezetükkel azon voltak, hogy összehangolják tevékenységüket a Koszovóban jelen lévő legnagyobb bilaterális adományozóval, az Egyesült Államokkal. Ennek ellenére az USA‑val továbbra is nehéz teljes körű együttműködést elérni.

Az uniós intézkedések kevés eredményt hoztak a korrupció elleni küzdelemben, így az továbbra is komoly aggodalomra ad okot. Koszovó három korrupcióellenes testülete gyenge hatáskörrel rendelkezik, feladatköreik átfedik egymást. Hasonlóan bonyolult a közbeszerzés felügyelete is; ráadásul Koszovóban több mint 150 ajánlatkérő hatóság van. Noha ez a komplexitás és felszabdaltság megnöveli a korrupció kockázatát, az EU mégsem foglalkozott politikai szinten a kérdéssel.

A Számvevőszék javasolja többek között, hogy az EKSZ és a Bizottság hatékonyabban alkalmazza a szakpolitikai párbeszédet és a feltételrendszert. A jogállamiság koszovói erősítésére ösztönzően hathat a vízumliberalizáció lehetősége is. A vízumliberalizációhoz azonban az Unió 95 előfeltételt szabott, ami semmissé teheti ezt az ösztönző hatást. A szakpolitikai párbeszédnek a kiemelt feltételekre kellene összpontosulnia. A Számvevőszék javasolja, hogy a Koszovónak nyújtott jogállamisági támogatást kapcsolják össze konkrét referenciaértékekkel, és vegyék figyelembe az Unió belső biztonsági célkitűzéseit is.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar