Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/12/40

Luxembourg, 2012. október 25.

Az uniós számvevők szerint az „új” uniós tagállamok kezdik behozni lemaradásukat a vágóhídi higiénia terén

Az Unióhoz 2004‑gyel kezdve csatlakozó tagállamoknak az uniós higiéniai előírásoknak megfelelővé kellett tenniük vágóhídjaikat. Mivel az uniós előírások általában a hatályos nemzeti szabályozásnál jóval magasabb színvonalat képviseltek, ezért e különbség könnyebb áthidalását az Unió – a higiéniai előírások betartását ösztönzendő – a vágóhidak korszerűsítésére irányuló támogatással segítette. A SAPARD program keretében 241 vágóhíd részesült összesen mintegy 117 millió EUR uniós támogatásban.

Az ellenőrzés megvizsgálta, hogy miként használták fel ezt és egyéb forrásokat, valamint hogy megfelelő rendszerek szolgálták‑e a higiéniai előírások betartatását. Az uniós ellenőrök a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában kerestek fel uniós támogatásban részesülő vágóhidakat.

Az ellenőrzés fő megállapítása, hogy a higiéniai előírásoknak a Bizottság, illetve a tagállamok illetékes hatóságai általi felügyeletét szolgáló rendszerek koncepciója összességében megfelelő.

Az ellenőrzés azonban számos hiányosságot is feltárt e rendszerek működtetésében (mind az élelmiszer‑ipari vállalkozások felügyeletében, mind azt illetően, ahogy e vállalkozások betartják a higiéniai előírásokat).

A feltárt hiányosságok azt sugallják, hogy a kockázatok csökkentése érdekében minden szinten fokozott szigorral kell fellépni. A jelentés általános ajánlásokat tesz a helyszíni végrehajtás, illetve az útmutatás és a képzés javításának céljával.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be. A 14/2012. sz., „Az uniós higiéniai előírások végrehajtása az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott tagállamok vágóhídjain” c. különjelentés azt vizsgálta, hogy a Bizottság és az érintett tagállamok megtették‑e a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a vágóhidak elérjék az uniós higiéniai előírások megkövetelte szintet. Ennek keretében az ellenőrök megvizsgálták a higiéniai előírásokkal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó felügyeletet, útmutatásokat, ezen intézkedések végrehajtását és finanszírozását.

Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a felkeresett tagállamokban a szabályok és eljárások alkalmazását illetően. Ezeket alább foglaljuk össze. E hiányosságok nem kérdőjelezik meg a rendszer általános koncepcióját, de rámutatnak arra, hogy a kockázatok csökkentése és a potenciálisan súlyos élelmiszer‑biztonsági problémák elkerülése érdekében minden szinten fokozott szigorral kell fellépni az ellenőrzések során.

Az alkalmazandó higiéniai rendelet végrehajtását a Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala (FVO) részben felülvizsgálta a tagállamokban. Hiányosságokra derült fény a többéves nemzeti ellenőrzési tervek (MANCP) tagállamok általi végrehajtásában. Az illetékes nemzeti hatóságok által gyakorolt felügyelet ellenére problémák adódtak a higiéniai előírásoknak az élelmiszer‑ipari vállalkozások általi betartása körül.

Míg a Bizottság a higiéniai előírások betartásának megkönnyítésére útmutató dokumentumokat tett közzé, addig egyes érintett tagállamok nem adtak ki hasonló tagállami szintű útmutatót.

A kezdeményezéssel kapcsolatban nem került sor rendszeres konzultációra a Bizottság, illetve az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség között, és a tagállamoknak nincsenek megfelelő eljárásaik a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” kezdeményezés eredményeinek ismertetésére.

A vágóhídi higiéniai előírások betartásának megkönnyítésére irányuló uniós hozzájárulások hasznosságát a projektek fenntarthatóságával és kiválasztásával kapcsolatos hiányosságok csorbították.

A Számvevőszék javasolja, hogy az újonnan csatlakozó tagállamokat illetően a Bizottság javítsa a higiéniai előírások betartásának felügyeletét és az arra vonatkozó útmutatást. Tekintettel arra, hogy ezekben a tagállamokban uniós forrásokat használnak fel a higiéniai előírások betartatása érdekében, ajánlatos, hogy a Bizottság eredményesen felügyelje a kapcsolódó programok végrehajtását és értékelje ezen uniós források hatását.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő

Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar