Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/12/40

Λουξεμβούργο 25 Οκτωβρίου 2012

Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ, τα «νέα» κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν το χαμένο έδαφος στον τομέα της υγιεινής στα σφαγεία

Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και έπειτα έπρεπε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των σφαγείων τους με τις απαιτήσεις υγιεινής της ΕΕ. Καθώς το επίπεδο των απαιτήσεων αυτών ήταν, γενικώς, πολύ υψηλότερο από το επίπεδο των τότε ισχυουσών εθνικών απαιτήσεων, διατέθηκαν κονδύλια της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των σφαγείων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις υγιεινής. Η ΕΕ διέθεσε περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ σε 241 σφαγεία στο πλαίσιο του προγράμματος Sapard.

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν τόσο η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση όσο και άλλα κονδύλια, καθώς και εάν υπήρχαν τα κατάλληλα συστήματα για την εφαρμογή των προτύπων υγιεινής. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε σφαγεία στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, τα οποία είχαν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Το κύριο συμπέρασμα του ελέγχου ήταν ότι, συνολικά, ο σχεδιασμός των συστημάτων για την εποπτεία των απαιτήσεων υγιεινής από την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών ήταν επαρκής.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του ελέγχου αποκαλύφθηκαν ορισμένες αδυναμίες στην εφαρμογή των συστημάτων αυτών (οι οποίες αφορούσαν τόσο την εποπτεία των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων όσο και την εφαρμογή των απαιτήσεων υγιεινής από αυτούς).

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν καταδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη αυστηρότητα σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να μετριάζονται οι κίνδυνοι. Στην έκθεση διατυπώνονται γενικές συστάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της εφαρμογής στην πράξη, καθώς και συστάσεις σχετικά με την καθοδήγηση και την κατάρτιση.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης αριθ. 14/2012, με τίτλο «Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγιεινή σε σφαγεία χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και εξής», το Συνέδριο εξέτασε εάν η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την αναβάθμιση των σφαγείων ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα υγιεινής της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο εξέτασε την εποπτεία, την καθοδήγηση, την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση μέτρων σχετικών με τις απαιτήσεις υγιεινής.

Με τον έλεγχο αποκαλύφθηκαν αδυναμίες στην εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών στα κράτη μέλη όπου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, οι οποίες συνοψίζονται κατωτέρω. Οι εν λόγω αδυναμίες δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τον γενικό σχεδιασμό των συστημάτων, αλλά καταδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά την εφαρμογή των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αποφεύγονται δυνητικά σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Επιτροπής εξέτασε εν μέρει την εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού για την υγιεινή στα κράτη μέλη. Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην εφαρμογή των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου (ΠΕΣΕ) από τα κράτη μέλη. Η εποπτεία από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δεν απέτρεψε την εμφάνιση προβλημάτων όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων υγιεινής από τους ΥΕΤ.

Ενώ η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφα καθοδήγησης προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή των απαιτήσεων υγιεινής, ορισμένα από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη δεν κατάρτισαν εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Διαπιστώθηκε έλλειψη συστηματικών διαβουλεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές σχετικά με την πρωτοβουλία BTSF, καθώς και απουσία κατάλληλων διαδικασιών στα κράτη μέλη για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της πρωτοβουλίας αυτής.

Η συμβολή των κονδυλίων της ΕΕ στη διευκόλυνση της εφαρμογής των απαιτήσεων υγιεινής στα σφαγεία επηρεάστηκε από αδυναμίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την επιλογή των έργων.

Το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να βελτιώσει την εποπτεία και την καθοδήγηση της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής στα νέα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων υγιεινής στα εν λόγω κράτη μέλη χρηματοδοτείται με κονδύλια της ΕΕ, το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να εποπτεύει αποτελεσματικά την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων και να αξιολογεί τον αντίκτυπο των εν λόγω κονδυλίων της ΕΕ.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar