Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/12/38
Luxemburg den 4 oktober 2012

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
Hantering av intressekonflikter i utvalda EU-organ

På senare år har pressen rapporterat om ett antal påstådda fall av intressekonflikter som inbegripit vissa EU-organ, vilket väckt farhågor i Europaparlamentet. År 2011 bad Europaparlamentet revisionsrätten att “göra en heltäckande analys av byråernas sätt att hantera situationer där det kan finnas risk för intressekonflikter”.

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. I särskild rapport nr 15/2012 Hantering av intressekonflikter vid utvalda EU-organ bedömde och utvärderade revisionsrätten riktlinjerna och förfarandena för hantering av intressekonflikter vid fyra utvalda organ som fattar avgörande beslut som påverkar konsumenternas säkerhet och hälsa.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Igors Ludboržs, ledamot av revisionsrätten.


DATUM OCH TID Torsdagen den 11 oktober 2012 klockan 14.00

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på 22 officiella språk på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar