Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/12/38
Luxembourg, 4. oktober 2012

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Obvladovanje navzkrižij interesov v izbranih agencijah EU

V zadnjih letih so mediji poročali o več domnevnih primerih navzkrižja interesov, v katere so bile vpletene nekatere agencije EU, kar je povzročilo zaskrbljenost v Evropskem parlamentu. Leta 2011 je Evropski parlament Računsko sodišče pozval, naj opravi obsežno analizo pristopa agencij k upravljanju razmer, v katerih obstaja možnost navzkrižja interesa.

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev. V tem posebnem poročilu št. 15/2012 – Obvladovanje navzkrižij interesov v izbranih agencijah EU so ocenjeni politike in postopki za obvladovanje situacij, v katerih obstaja navzkrižje interesov, v štirih izbranih agencijah, ki sprejemajo ključne odločitve za varnost in zdravje potrošnikov:

Glavne zaključke in priporočila poročila bo medijem predstavil član Evropskega računskega sodišča g. Igors Ludboržs.


DATUM IN ČAS
četrtek, 11. oktobra 2012, ob 14:00

KRAJ RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bruselj – Belgija

Na tiskovni konferenci bo na voljo gradivo za medije, v katerem bosta izvod posebnega poročila in izjave za javnost. Posebno poročilo bo v 22 uradnih jezikih objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar