Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/12/38
Luxemburg, 4 octombrie 2012

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Gestionarea conflictelor de interese în cadrul unor agenţii selectate ale UE

În ultimii ani, presa a relatat un număr de cazuri presupuse de conflicte de interese în care erau implicate anumite agenţii ale UE și în legătură cu care Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea. În 2011, Parlamentul European a solicitat Curţii „să întreprindă o analiză cuprinzătoare a metodelor de gestionare de către agenții a situațiilor care prezintă un conflict de interese potențial”.

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Acest raport special, nr. 15/2012, intitulat „Gestionarea conflictelor de interese în cadrul unor agenţii selectate ale UE”, a analizat și a evaluat politicile și procedurile utilizate în vederea gestionării situațiilor de conflict de interese în cadrul a patru agenţii selectate, ale căror decizii sunt vitale pentru siguranţa și sănătatea consumatorilor.

Principalele concluzii şi recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Igors Ludboržs, membru al Curţii de Conturi Europene.


DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Joi, 11 octombrie 2012, ora 14:00

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bruxelles - Belgia

În cadrul conferinţei de presă se va pune la dispoziţie un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special şi un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curţii, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză şi franceză.


Side Bar