Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/12/38
Luksemburg, 4 października 2012 r.

ZAPROSZENIE – KONFERENCJA PRASOWA
Zarządzanie konfliktami interesów w wybranych agencjach UE

W ostatnich latach opublikowano w prasie informacje o szeregu domniemanych przypadków konfliktu interesów w niektórych agencjach UE, co wzbudziło zaniepokojenie w Parlamencie Europejskim. W 2011 r. Parlament Europejski zwrócił się do Trybunału o „przeprowadzenie kompleksowej analizy podejścia agencji do sytuacji, w których może wystąpić konflikt interesów”.

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. W sprawozdaniu specjalnym nr 15/2012 pt. „Zarządzanie konfliktami interesów w wybranych agencjach UE” przeprowadzono ocenę polityk i procedur dotyczących zarządzania sytuacjami konfliktu interesów w czterech wybranych agencjach, podejmujących ważne decyzje mające wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Igors Ludboržs, członek Trybunału.


TERMIN czwartek, 11 października 2012 r., godz. 14:00

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas konferencji prasowej udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w języku francuskim i angielskim.


Side Bar