Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

ECA/12/38
Luxemburg, 4 oktober 2012

UITNODIGING – PERSCONFERENTIE
Omgang met belangenconflicten bij een selectie van agentschappen van de EU

In de voorbije jaren heeft de pers bericht over een aantal vermeende gevallen van belangenconflicten bij bepaalde EU-agentschappen en hebben deze gevallen geleid tot bezorgdheid in het Europees Parlement. In 2011 verzocht het Europees Parlement de Rekenkamer om “een alomvattende analyse te maken van de manier waarop de agentschappen omgaan met situaties waarin er sprake is van een mogelijk belangenconflict”.

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. Dit Speciaal verslag nr. 15/2012 “Omgang met belangenconflicten bij een selectie van agentschappen van de EU” beoordeelt en evalueert de beleidslijnen en procedures voor de omgang met belangenconflicten bij vier geselecteerde agentschappen die uiterst belangrijke besluiten nemen over de veiligheid en gezondheid van consumenten.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Igors Ludboržs, lid van de Rekenkamer.


DATUM EN TIJDSTIP Donderdag 11 oktober 2012 om 14:00 uur

LOCATIE RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155,
1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu,

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Side Bar