Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/12/38
Luksemburgā, 2012. gada 4. oktobrī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Interešu konflikta pārvaldība revīzijai atlasītajās ES aģentūrās

Pēdējos gados presē ir bijušas publikācijas par vairākiem it kā interešu konflikta gadījumiem, kuros bija iesaistītas dažas ES aģentūras, un par to pauda bažas Eiropas Parlaments. 2011. gadā tas lūdza Palātu “visaptveroši analizēt aģentūru pieeju tādu situāciju pārvarēšanā, kurās pastāv aizdomas par interešu konfliktu”.

Eiropas Revīzijas Palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2012 “Interešu konflikta pārvaldība revīzijai atlasītajās ES aģentūrās” ir novērtēta politika un procedūras, kas attiecas uz interešu konflikta pārvaldību, četrās aģentūrās kuras pieņem svarīgus lēmumus, kas ietekmē patērētāju drošību un veselību.

Ar galvenajiem ziņojumā izklāstītajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Igors Ludboržs.


DATUMS UN LAIKS Ceturtdien, 2012. gada 11. oktobrī plkst. 14:00

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele – Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar