Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/12/38
Liuksemburgas, 2012 m. spalio 4 d.

KVIETIMAS - SPAUDOS KONFERENCIJA
Interesų konfliktų valdymas atrinktose ES agentūrose

Pastaraisiais metais spaudoje skelbta apie įvairius galimo interesų konflikto atvejus tam tikrose ES agentūrose, kurie sulaukė Europos Parlamento susirūpinimo. 2011 m. Europos Parlamentas kreipėsi į Audito Rūmus su prašymu „atlikti išsamią agentūrų požiūrio į situacijų valdymą, kai gali būti interesų konfliktai, analizę“.

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. Šioje specialiojoje ataskaitoje Nr. 15/2012 „Interesų konfliktų valdymas atrinktose ES agentūrose“ buvo vertinama interesų konflikto atvejų valdymo politika ir procedūros keturiose atrinktose agentūrose, kurios priima esminius sprendimus, turinčius įtakos vartotojų saugai ir sveikatai.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Igors Ludboržs.


DATA IR LAIKAS 2012 m. spalio 11 d. (ketvirtadienį), 14:00 val.

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar