Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

ECA/12/38
Luxembourg, 2012. október 4.

MEGHÍVÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRA
Az összeférhetetlenség kezelése a kiválasztott uniós ügynökségeknél

Az elmúlt években a sajtó egyes uniós ügynökségek kapcsán több ízben beszámolt összeférhetetlenségi esetekről, és aggodalmának adott hangot e témában az Európai Parlament is. 2011-ben az Európai Parlament felhívta a Számvevőszéket, hogy „végezzen átfogó elemzést arról, milyen megközelítéssel kezelik az ügynökségek azokat a helyzeteket, amelyekben lehetséges összeférhetetlenségek állnak fenn”.

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be. „Az összeférhetetlenség kezelése a kiválasztott uniós ügynökségeknél” c. 15/2012. sz. különjelentés négy, a fogyasztók biztonságára és egészségére nézve alapvető fontosságú döntéseket hozó ügynökségnél értékelte az összeférhetetlenséget előidéző helyzetek kezelését szolgáló politikákat és eljárásokat.

A jelentés főbb következtetéseit és ajánlásait Igors Ludboržs, számvevőszéki tag mutatja be a sajtó képviselőinek.


IDŐPONT: 2012. október 11. csütörtök, 14 óra

HELYSZÍN RESIDENCE PALACE - Nemzetközi Sajtóközpont
MAALBEEK TEREM
155, rue de la Loi, 1040 Brüsszel – Belgium

A sajtótájékoztatón a különjelentést és a sajtóközleményt tartalmazó sajtócsomagot bocsátunk rendelkezésre. A különjelentést a Számvevőszék honlapján (www.eca.europa.eu) a 22 hivatalos nyelv mindegyikén közzétesszük.

Francia és angol nyelvű tolmácsolást biztosítunk.


Side Bar