Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/12/38
Luxemburg, 4. lokakuuta 2012

KUTSU – LEHDISTÖTILAISUUS
Eturistiriitojen hallinta tarkastetuissa EU:n virastoissa

Viime vuosina lehdistössä on väitetty tietyissä EU:n virastoissa ilmenneen eturistiriitatapauksia. Nämä tapaukset ovat nostattaneet huolta Euroopan parlamentissa. Parlamentti pyysi vuonna 2011 tilintarkastustuomioistuinta ”tekemään perusteellisen analyysin virastojen soveltamasta lähestymistavasta sellaisten tilanteiden hallitsemiseksi, joissa kyse on mahdollisesta eturistiriidasta”.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään tiettyjä talousarvioaloja tai hallinnollisia kysymyksiä koskevien tarkastusten tulokset. Erityiskertomuksessa nro 15/2012 ”Eturistiriitojen hallinta tarkastetuissa EU:n virastoissa” arvioidaan toimintaperiaatteita ja menettelyitä, joita sovelletaan eturistiriitatilanteiden hallintaan neljässä tarkastetussa virastossa. Nämä virastot tekevät kuluttajien turvallisuuteen ja terveyteen ratkaisevasti vaikuttavia päätöksiä.

Tilintarkastustuomioistuimen jäsen Igors Ludboržs esittelee kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset lehdistölle.


AIKA Torstai 11. lokakuuta 2012 klo 14.00

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistö­tilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan 22 virallisella kielellä tilintarkastustuomioistuimen internet-sivulla www.eca.europa.eu.

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.


Side Bar