Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/12/38
Luxembourg, 4. oktoober 2012

KUTSE PRESSIKONVERENTSILE
Huvide konfliktide haldamine valitud Euroopa Liidu ametites

Viimastel aastatel on ajakirjanduses kajastatud mitmeid ELi ametitega seotud väidetava huvide konflikti juhtumeid, mis on tekitanud muret ka Euroopa Parlamendis. 2011. aastal palus Euroopa Parlament kontrollikojal „uurida põhjalikult ametite lähenemisviisi potentsiaalsete huvide konfliktide haldamiseks”.

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse konkreetsete ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. Käesolev eriaruanne nr 15/2012 („Huvide konfliktide haldamine valitud Euroopa Liidu ametites”) vaatles ja hindas huvide konflikti olukordade haldamise poliitikat ja menetlusi neljas valitud ELi ametis, mille otsused mõjutavad otseselt tarbijate ohutust ja tervist.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Igors Ludboržs.


KUUPÄEV JA KELLAAEG
Neljapäev 11. oktoober 2012 kell 14:00.

KOHT The RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus
SAAL „MAELBEEK”
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIMAPP, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebilehel www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar