Navigation path

Left navigation

Additional tools

DA


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/12/38

Luxembourg, den 4. oktober 2012

INVITATION – PRESSEBRIEFING
Håndteringen af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer

I de seneste år er en række sager om påståede interessekonflikter i EU's agenturer blevet omtalt i pressen, og disse sager har givet anledning til bekymring i Europa-Parlamentet. I 2011 anmodede Europa-Parlamentet Revisionsretten om at "foretage en gennemgribende analyse af agenturernes tilgang til håndteringen af situationer, hvor der kunne opstå interessekonflikter".

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Særberetning nr. 15/2012 "Håndteringen af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer" omhandler Rettens vurdering af retningslinjer og procedurer for håndtering af interessekonfliktsituationer i fire udvalgte agenturer, der træffer væsentlige beslutninger med betydning for forbrugernes sundhed og sikkerhed.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret for pressen af Igors Ludboržs, medlem af Retten.


DATO OG TID Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 14.00

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155,
1040 Bruxelles – Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil foreligge ved briefingen. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til engelsk og fransk.


Side Bar