Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

ECA/12/38

Lucemburk 4. října 2012

POZVÁNKA – TISKOVÁ KONFERENCE
Řízení střetu zájmů ve vybraných agenturách EU

V posledních letech byla v tisku prezentována řada případů, v nichž šlo o údajný střet zájmů týkající se některých agentur EU, a v Evropském parlamentu to vyvolalo obavy. V roce 2011 Evropský parlament požádal Účetní dvůr, „aby provedl komplexní rozbor přístupu agentur k řízení situací, v nichž existuje možnost, že dojde ke střetu zájmů“.

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. V této zvláštní zprávě č. 15/2012 „Řízení střetu zájmů ve vybraných agenturách EU“ se posuzovaly a hodnotily politiky a postupy pro řešení situací představujících střet zájmů ve čtyřech evropských agenturách, které přijímají zásadní rozhodnutí ovlivňující bezpečnost a zdraví spotřebitelů.

Hlavní závěry a doporučení této zprávy bude tisku prezentovat pan Igors Ludboržs, člen Evropského účetního dvora.


DATUM A ČAS čtvrtek, 11. října 2012 ve 14:00

ČAS RESIDENCE PALACE – Mezinárodní tiskové středisko
Sál MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Brusel – Belgie

INFORMAČNÍ MATERIÁLY Na konferenci budou k dispozici informační materiály sestávající ze zvláštní zprávy a tiskové zprávy. Tato zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ Bude zajištěno tlumočení do francouzštiny a angličtiny.


Side Bar