Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/12/36

Luxemburg, 28 septembrie 2012

„Proiecte în domeniul alimentării cu apă şi în cel al accesului la instalații sanitare de bază în Africa Subsahariană – Comisia Europeană ar putea şi ar trebui să facă eforturi mai mari”, potrivit auditorului extern al UE

Uniunea Europeană furnizează asistenţă pentru dezvoltare în domeniul alimentării cu apă şi în cel al accesului la instalații sanitare de bază în întreaga lume, inclusiv în Africa Subsahariană. Apa potabilă sigură şi accesul la instalații sanitare contribuie la un nivel mai bun al sănătăţii publice, ducând astfel la accelerarea creşterii economice şi la reducerea sărăciei.

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a examinat 23 de proiecte în şase ţări subsahariene. Curtea a constatat că sprijinul din partea UE a mărit accesul la apă potabilă şi la sisteme de instalaţii sanitare de bază, utilizând o tehnologie standard şi materiale disponibile pe plan local. Pe de altă parte, necesităţile beneficiarilor nu au fost satisfăcute în mod adecvat decât în mai puţin de jumătate din proiectele examinate, iar, pentru majoritatea acestora, rezultatele şi beneficiile nu vor continua să fie produse dacă nu se pot asigura venituri netarifare.

Potrivit domnului David Bostock, membrul CCE responsabil de acest raport, „accesul la apă potabilă şi la instalații sanitare de bază reprezintă obiective de dezvoltare importante. Sprijinul acordat de UE a adus o contribuţie valoroasă la îndeplinirea lor. Însă auditul Curţii a relevat o serie de probleme într-un număr semnificativ de proiecte pe care auditorii le-au examinat. Acest audit a indicat, de asemenea, faptul că Comisia ar fi putut depune mai multe eforturi pentru a obţine un succes cât mai mare şi, în special, pentru a mări la maximum şansele ca proiectele să fie sustenabile – cu alte cuvinte, ca acestea să producă beneficii pe termen lung. Comisia ar trebui să aplice procedurile sale de gestiune existente într-un mod mai riguros şi să acorde o atenţie mai mare aspectului privind posibilitatea şi modalitatea în care proiectele ar putea beneficia de finanţarea de care au nevoie pentru a putea continua să îmbunătăţească nivelul de trai şi sănătatea populaţiilor din ţările vizate”.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curţii de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului şi prezintă rezultatele unor audituri selectate pentru a trata anumite domenii bugetare sau aspecte legate de gestionare ale UE.

Raportul special nr. 13/2012 („Asistenţa pentru dezvoltare acordată de Uniunea Europeană în domeniul alimentării cu apă potabilă şi în cel al accesului la instalații sanitare de bază în Africa Subsahariană”) este rezultatul unui audit al performanţei care avea drept obiectiv să evalueze dacă modul în care Comisia a gestionat asistenţa pentru dezvoltare acordată de UE pentru apă potabilă şi pentru accesul la instalații sanitare de bază în Africa Subsahariană a fost de aşa natură încât să producă rezultate eficace şi sustenabile.

Curtea a examinat un eşantion de 23 de proiecte în şase ţări – aceste proiecte reprezentând o parte semnificativă din ajutorul furnizat acestei regiuni – pentru a observa dacă proiectele obţinuseră rezultatele preconizate şi dacă aceste rezultate puteau fi menţinute în timp.

Principalele constatări ale auditului au fost următoarele:

  • Per ansamblu, echipamentele fuseseră instalate conform planificării şi se aflau în stare de funcţionare.

  • Cu toate acestea, mai puţin de jumătate din proiectele examinate au produs rezultate care satisfăceau necesităţile beneficiarilor.

  • Per ansamblu, proiectele examinate au promovat utilizarea unei tehnologii standard şi a unor materiale disponibile pe plan local: proiectele erau, prin urmare, sustenabile din punct de vedere tehnic.

  • Pentru majoritatea proiectelor, rezultatele şi beneficiile nu vor continua să fie produse pe termen mediu şi lung dacă nu se asigură venituri netarifare; această situaţie este cauzată şi de deficienţele de natură instituţională (capacitate slabă a operatorilor de a asigura funcţionarea echipamentelor instalate).

  • Procedurile Comisiei privind gestionarea proiectelor acoperă aspectul legat de sustenabilitate în mod exhaustiv; Comisia nu a valorificat însă în mod corespunzător aceste proceduri pentru a mări probabilitatea ca proiectele să producă beneficii durabile.

Curtea recomandă Comisiei ca, în ceea ce priveşte unele aspecte, aceasta să utilizeze într-un mod mai adecvat procedurile sale existente astfel încât să maximizeze beneficiile care pot fi obținute în urma cheltuielilor pentru dezvoltare ale UE în această zonă şi în acest sector.

Fotografiile realizate în cursul auditului sunt disponibile la următoarea adresă:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Persoană de contact:

Aidas Palubinskas

Ofiţer de presă

Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar