Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/12/36

Luxembourg, 2012. szeptember 28.

Az Európai Számvevőszék ellenőrei: „A szubszaharai Afrika országaiban a biztonságos ivóvízhez és az alapvető higiéniához való hozzáférést biztosító projektek - az Európai Bizottságnak még tökéletesítenie kell az irányítást”

Az Európai Unió világszerte – így szubszaharai Afrika országaiban is – nyújt fejlesztési támogatást a biztonságos ivóvízhez és az alapvető higiéniához való hozzáférés elősegítéséhez. A biztonságos ivóvíz és a higiénia a közegészség javulásához való hozzájárulás révén gyorsabb gazdasági növekedést idéz elő és a szegénységet is csökkenti.

A Számvevőszék hat szubszaharai ország 23 projektjét vizsgálta meg. A Számvevőszék megállapította, hogy az uniós támogatás, amelynek keretében szabványos technológiák és helyben hozzáférhető anyagok felhasználására került sor, javította a biztonságos ivóvízhez és alapvető higiéniához való hozzáférést. Elmondható azonban, hogy a vizsgált projektek kevesebb mint fele ért el a kedvezményezettek igényeit megfelelően kielégítő eredményeket. A legtöbb projekt esetében az eredmények és hasznok csak akkor lesznek tartósak, ha vízdíjakon kívüli bevételek is biztosítva lesznek.

„Az ivóvízhez és az alapvető higiéniai feltételekhez való hozzáférés jelentős fejlesztési célkitűzés. Az uniós támogatás fontos szerepet játszik e fejlesztési cél elérésében. A Számvevőszék ellenőrzése azonban jelentős számú vizsgált projektben tárt fel problémákat. A Számvevőszék azt is jelezte, hogy a Bizottság nem tett meg minden tőle telhetőt a lehető legjobb eredmény elérése érdekében és különösen azért, hogy a projektek nagyobb eséllyel váljanak fenntarthatóvá és hosszútávon is hasznot hozzanak. Annak érdekében, hogy az érintett országokban a projektek hosszú távon hozzájárulhassanak az életkörülmények és a közegészségügy javításához, a Bizottságnak nagyobb szigorral kell alkalmaznia jelenlegi irányítási eljárásait, továbbá nagyobb figyelmet kell fordítania arra, hogy a projektek hogyan férhetnek hozzá a szükséges finanszírozási forrásokhoz.” (David Bostock, a jelentésért felelős számvevőszéki tag)

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 13/2012. sz. különjelentés („A szubszaharai Afrika országaiban a biztonságos ivóvízhez és az alapvető higiéniához való hozzáférést finanszírozó európai uniós fejlesztési támogatások”) egy teljesítményellenőrzés eredményeit tükrözi. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a Bizottság úgy kezelte-e a szubszaharai Afrika országai számára a biztonságos ivóvízhez és az alapvető higiéniához való hozzáférést finanszírozó uniós fejlesztési támogatásokat, hogy azok hatékony és fenntartható eredményekhez vezessenek.

A Számvevőszék egy a régióban nyújtott támogatások jelentős részét felvevő hat országra kiterjedő, 23 projektből álló mintát vizsgált meg a projektek eredményessége és az eredmények valószínűsíthető fenntarthatósága szempontjából.

Az ellenőrzés főbb megállapításai a következők voltak:

  • Általánosságban a berendezéseket a tervek szerint telepítették, és azok üzemképes állapotban vannak.

  • Elmondható azonban, hogy a projektek kevesebb mint fele ért el olyan eredményeket, amelyek megfelelően kielégítik a kedvezményezettek igényeit.

  • A vizsgált projektek általánosságban szabványos technológiák és helyben elérhető anyagok használatát mozdították elő, így azok technikai szempontból fenntarthatónak minősülnek.

  • A projektek többsége esetében az eredmények és hasznok közép- és hosszútávon nem fognak érvényesülni, hacsak a vízdíjakon kívüli bevételek nem lesznek biztosítva; jellemzőek az intézményi hiányosságok is: az üzemeltetők csak kis mértékben rendelkeznek a telepített berendezések üzemeltetéséhez szükséges kapacitással.

  • A Bizottság projektirányítási eljárásai általában véve lefedik a fenntarthatósági vonatkozásokat, de a Bizottság nem használta ki megfelelő mértékben ezeket az eljárásokat annak érdekében, hogy a projektek nagyobb valószínűséggel eredményezzenek hosszan tartó előnyöket.

A Számvevőszék azt javasolja, hogy Bizottság számos tekintetben jobban aknázza ki a meglévő eljárásaiban rejlő lehetőségeket annak érdekében, hogy az uniós fejlesztési kiadások a lehető legnagyobb hasznot eredményezzék e területen és ágazatban.

Az ellenőrzéskor készült felvételek az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő

Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar