Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/11/20

Luxembourg, 2011. június 8.

Az Európai Számvevőszék különjelentést tesz közzé a kis- és középvállalkozásoknak létrehozott garanciakeret eredményességéről

Az Európai Unióban a vállalkozások 99%-a kis- és középvállalkozás (KKV), amelyek összesen 75 millió munkahelyet biztosítanak. A KKV-k európai megfigyelőközpontja szerint az európai KKV-k számára gondot jelent a finanszírozáshoz jutás. A közszférának fontos szerepet kell játszania a KKV-ágazat támogatásában, különösen a megfelelő finanszírozás biztosításával. A KKV-garanciakeret az Európai Bizottság nevében az Európai Beruházási Alap által kezelt pénzügyi eszköz, amely garanciákat vagy viszontgaranciákat nyújt pénzügyi közvetítők számára olyan hitelekhez, amelyeket pénzintézetek nyújtanak KKV-knak annak érdekében, hogy ezzel könnyítsék a KKV-k adósságainak finanszírozását.

Az Európai Számvevőszék közzétette ellenőrzési eredményeit a kis- és középvállalkozásoknak létrehozott garanciakeret eredményességéről, különös tekintettel annak kialakítására és megtervezésére, működésének irányítására és céljainak megvalósítására.

A Számvevőszék megállapítása szerint a jelenlegi KKV-garanciakeret célkitűzéseit a várható outputot illetően pontosabban fogalmazták meg, mint a megelőző programok során. A napi működés irányítási kerete megfelelőnek ítélhető, bár hiányoznak a pénzügyi közvetítők kiválasztásához figyelembe veendő minimumkövetelmények és a pontozási rendszer. A beszámolási követelmények kielégítőek, bár az intézkedés eredményei és hatása helyett csak az output figyelemmel követésére korlátozódnak. A Számvevőszék megállapította, hogy a hitelek egyharmadát olyan KKV-k kapták, amelyek közfinanszírozás nélkül is hozzá tudtak volna jutni a szükséges tőkéhez, és csak 12%-át kapták olyanok, amelyek innovatív beruházásokra fordították őket. Nem bizonyították továbbá egyértelműen, hogy a garanciakeret kifejezetten uniós értéknövelő hatással bírna.

Megállapításai alapján a Számvevőszék több ajánlást is megfogalmazott: így többek között azt ajánlotta, hogy a Bizottság a jövőben határozzon meg konkrétabb, számszerűsíthető célokat, amelyek megkönnyítik annak figyelemmel követését, hogy a pénzügyi eszköz célkitűzései milyen mértékben teljesülnek. Továbbá az adott pénzügyi eszköz egész élettartama alatt mérjék ezeknek a céloknak a megvalósulását, hogy szükség esetén sor kerülhessen kiigazító intézkedésekre. A pályázatok összehasonlíthatóvá tételéhez pedig vezessenek be pontozási rendszert. Megfelelő intézkedésekkel kell gondoskodni arról, hogy az uniós pénzeszközök kihelyezése során azok az életképes projektekkel rendelkező KKV-k kapjanak nagyobb szerepet, amelyek nemigen tudnának más forrásból finanszírozáshoz jutni.


Side Bar