Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕCA/11/20

Λουξεμβούργο 8 Ιουνίου 2011

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιστοιχούν στο 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί πρόβλημα για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά την παροχή κατάλληλης χρηματοδότησης. Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG) είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει εγγυήσεις ή αντεγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές για δάνεια που χορηγούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ΜΜΕ, με σκοπό την αύξηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των ΜΜΕ με δανειακά κεφάλαια.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα του ελέγχου του όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως δε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού του, τη διαχείριση των λειτουργιών του και την επίτευξη των στόχων του.

Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι οι στόχοι του τρέχοντος μηχανισμού SMEG είναι ακριβέστεροι σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων όσον αφορά τις προσδοκώμενες υλοποιήσεις. Το πλαίσιο διαχείρισης της καθημερινής λειτουργίας κρίθηκε επαρκές, χωρίς, ωστόσο, να έχουν οριστεί κανόνες βαθμολόγησης ή ελάχιστες απαιτήσεις για την επιλογή των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση εκθέσεων ήταν ικανοποιητικές, μολονότι περιορίζονταν στην παρακολούθηση των υλοποιήσεων και όχι των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του μέτρου. Το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο των δανείων χορηγήθηκε σε ΜΜΕ που θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση χωρίς δημόσια στήριξη, καθώς και ότι μόλις το 12 % χορηγήθηκε σε ΜΜΕ για καινοτόμους επενδύσεις. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του μηχανισμού δεν αποδείχθηκε σαφώς.

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ διατύπωσε σειρά συστάσεων, όπως, για παράδειγμα, ότι η Επιτροπή πρέπει στο εξής να καθορίζει περισσότερο συγκεκριμένους, προσδιορίσιμους ποσοτικώς στόχους, προκειμένου να διευκολύνει την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του χρηματοπιστωτικού μέσου. Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του μέσου πρέπει να μετράται η πρόοδος που σημειώνεται προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εν λόγω στόχων, καθιστώντας δυνατή τη λήψη διορθωτικών μέτρων όταν χρειάζεται. Επιπλέον, συνιστάται η θέσπιση συστήματος βαθμολόγησης, το οποίο θα καθιστά συγκρίσιμες τις αιτήσεις. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διάθεση των κεφαλαίων της ΕΕ σε ΜΜΕ οι οποίες, αν και διαθέτουν βιώσιμες προτάσεις έργων, αδυνατούν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότησή τους από άλλη πηγή.


Side Bar