Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/11/19

Luxembourg, 25. maj 2011

Posebno poročilo št. 3/2011: Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti prispevkov EU, usmerjenih prek organizacij Združenih narodov v državah, ki so bile prizadete v konfliktih

Zneski, ki jih urad EuropeAid usmerja prek organizacij ZN, so precejšnji, saj so v petletnem obdobju od leta 2005 do leta 2009 znašali približno štiri milijarde evrov.

Ta revizija je drugi del revizije, ki je potekala v dveh fazah. Med prvo revizijo, ki je obravnavala spremljanje in odločanje, je bilo ugotovljeno, da bi moral biti proces spremljanja temeljitejši in se bolj osredotočati na rezultate ter da bi bilo treba vse odločitve za delovanje prek ZN jasno dokumentirati. Te ugotovitve so bile objavljene v posebnem poročilu št. 15/2009 januarja 2010. Tokratna revizija se osredotoča na območja, prizadeta v konfliktih, predvsem na projekte v Afganistanu, Iraku in Sudanu v obdobju 2006–2008. Poseben pomen posveča učinkovitosti, uspešnosti in trajnosti ter tako dopolnjuje prejšnje poročilo.

Poročilo ugotavlja, da pri zagotavljanju pomoči v državah, prizadetih v konfliktih, prihaja do posebnih težav in da je Komisija s pomočjo ZN lahko zagotovila pomoč na območjih, ki bi jih bilo sicer zelo težko doseči. V teh razmerah je splošen učinek dejavnosti, financiranih prek organizacij ZN, pozitiven.

Poročilo pa navaja tudi številne pomembne zadeve, ki bi jih Komisija morala obravnavati. Za vse projekte je treba določiti jasne praktične cilje, ki jih je mogoče spremljati, ter razumen časovni okvir za njihovo izvedbo. Poročila, ki jih Komisija dobiva od ZN in so zanjo najpomembnejši vir informacij, so pogosto pozna in nepopolna. Drugo področje, ki bi mu Komisija morala nameniti pozornost, je premalo poudarjena učinkovitost in ocena stroškov projekta.

Član Računskega sodišča Karel Pinxten, ki je zadolžen za to poročilo, ugotavlja, da je Komisija sicer sprejela nekaj ukrepov za obravnavo omenjenih zadev, vendar poudarja, da je treba zagotoviti dobro finančno upravljanje vseh sredstev, ki jih Komisija usmerja prek ZN, ne glede na to, kje je ta pomoč zagotovljena.

    Vse podrobnosti o reviziji je mogoče najti v posebnem poročilu v tiskani obliki ali na spletu na naslovu www.eca.europa.eu


Side Bar